Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan tavoitteena on turvata Helsingin jäljellä olevat metsät ja monimuotoinen lähiluonto siirtämällä rakennushankkeet alueille, joille voidaan rakentaa luontoarvoja tuhoamatta.

Helsingin metsät ovat paikallisesti, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti arvokkaita luontokohteita. Kaupungissa metsät ovat saaneet pitkään olla poissa metsätalouskäytöstä ja siksi niistä on kehittynyt poikkeuksellisen vanhoja ja monimuotoisia metsiä. Lähimetsien turvaaminen on tärkeää sekä luonnon että alueen asukkaiden kannalta.

Haluatko aloittaa kampanja n omassa kotikaupungissasi! Ota meihin yhteyttä!

Kampanjan vaatimukset:

  1. Voimassa olevat kaavat, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, perutaan, jätetään toteuttamatta tai otetaan uudelleenarvioitaviksi ja muokataan niin että metsisäiset luontoarvot säilyvät.
  2. Rakentamisen kaavoittaminen metsiin lopetetaan kokonaan. Uusia kaavoja ei enää laadita metsiin ja valmisteilla olevat lähimetsiä uhkaavat kaavat perutaan tai muokataan niin, että metsät voidaan säästää.
  3. Kaavaprosessi tehdään läpinäkyväksi, helposti lähetyttäväksi ja osallistavaksi. Kaupunkilaisille taataan aidot mahdollisuudet osallistua omaa lähiluontoaan koskevaan päätöksentekoon.

#kaadetaankaava, ei metsää!


Ota yhteyttä

Seuraa kampanjaa somessa: