Suomen Latu haluaa kaataa paikallisten tukeman Teijon kansallispuiston

Teksti: Lauri Kajander

Teijon kansallispuiston perustaminen olisi ainutlaatuinen tilaisuus parantaa Etelä-Suomen metsien surkeaa suojelutilannetta. Mutta mitä tekee ulkoilijoiden keskusjärjestö Suomen Latu? Haluaa kaataa koko kansallispuistohankkeen! Suojelun sijaan Suomen Latu toivoo Teijoon mm. pienaukkohakkuita.

Teijon maisemat ovat kansallispuistotasoa. Kuva: Olli Turunen
Teijon maisemat ovat kansallispuistotasoa. Kuva: Olli Turunen

Tiedotteessaan 12.9.2013 Metsähallitus totesi näin:

”Alueen sijaintikunnassa Salossa ja eri intressiryhmien keskuudessa vallitsee varsin yhtenäinen kannatus kansallispuiston perustamiseksi, ja Varsinais-Suomen liitto on asettanut Teijon kansallispuiston perustamisen yhdeksi edunvalvonnan painopistealueekseen.” Erityisen tärkeänä kansallispuiston perustaminen nähtiin selvityksen mukaan luontomatkailun ja paikallisen matkailuyritystoiminnan kannalta sekä luonnonsuojelun, erityisesti metsien suojelun kannalta.

Metsähallitus teki selvityksen [pdf, 5Mb] kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Kansallispuiston vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön arvioidaan selvityksessä näin:

”Virkistyskäyttö voi jatkua kutakuinkin nykyisellä tavalla myös kansallispuistossa. Kansallispuistot toimivat paitsi luonnonsuojelualueina myös retkeilyä ja luontomatkailua varten. Kansallispuistoissa voi olla monipuolisesti erilaisia harrastusmuotoja. Perinteisen ulkoilun ja retkeilyn lisäksi esimerkiksi suunnistusta, pyöräilyä, ratsastusta, geokätköilyä, valokuvausta, hiihtoa jne. Tarpeen vaatiessa käyttömuotoja voidaan ohjata tarkemmin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä järjestyssäännöllä. Alueelle voidaan esim. tarkemmin ohjata polkupyöräillyn tai ratsastukseen soveltuvia reittejä. Geokätköjen sijainnit tulee ilmoittaa Metsähallitukselle ja suunnistusrastit tulee sopia tarkemman suunnittelun yhteydessä. Myös hiihtolatujen ylläpito kansallispuistossa on mahdollista. Marjastus ja sienestys kuuluvat kansallispuistojen suosituimpiin aktiviteetteihin. Erityisen arvokkaille luontokohteille, kuten tärkeille lintujen pesimäalueille, voidaan asettaa liikkumisrajoituksia. Voimassa olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tällaisia alueita ei Teijolle kuitenkaan ole ehdotettu. Retkeilyalueella sijaitseva asuntovaunualueen nykyinen toiminta voi jatkua, mutta sitä ei tule laajentaa.”

Suojelu ei ole ristiriidassa alueiden retkeilykäytön kanssa. Suomessa on tällä hetkellä 37 kansallispuistoa ja niihin tehtiin vuonna 2012 yli kaksi miljoonaa käyntiä. Se on Metsähallituksen mukaan kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin vuonna 2001. Harva haluaa retkeilymaisemiinsa hakkuita – tätä todistaa myös noin 2500 ihmisen allekirjoittama valtion retkeilyalueiden hakkuita vastustava adressi vuodelta 2012.

Teijon alueella on vastustuksesta huolimatta tehty voimakkaita hakkuita kansallispuistoselvityksen aloittamiseen asti. Kuva: Hannu Paunila
Teijon alueella on vastustuksesta huolimatta tehty voimakkaita hakkuita kansallispuistoselvityksen aloittamiseen asti. Kuva: Hannu Paunila

Etelä-Suomessa metsäluonnon suojelun tila on katastrofaalisen huono. Metsistä on esimerkiksi Varsinais-Suomen Metsäkeskuksen alueella suojeltu vain 2,5 prosenttia ja tässäkin luvussa ovat myös niukkapuustoiset kitumaat mukana. Kaikkein huutavin pula on laajoista yhtenäisistä metsäalueista, joita hakkuut eivät pirstoisi erillisiksi pikkumetsiköiksi.

Teijon retkeilyalue Salossa on erittäin harvinainen mahdollisuus muodostaa Lounais-Suomen hemiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle suuri suojelualue, joka pystyisi tarjoamaan elintilaa uhanalaiselle lajistolle. Esitetyn kansallispuiston alueeseen kuuluu yli 1000 hehtaaria nykyisin hakkuukäytössä olevia metsiä, jotka kansallispuistossa saataisiin ennallistavan suojelun piiriin ja kehittymään kohti luonnontilaa.

Kuka haluaa retkeillä hakkuulla, Suomen Latu? Kuva: Hannu Paunila
Kuka haluaa retkeillä hakkuulla, Suomen Latu? Kuva: Hannu Paunila

On vaikea ymmärtää, miksi Suomen Latu haluaa asettua vastustamaan kansallispuistoa, jolla on paikallisten vahva tuki, joka ei juuri vaikuta alueen nykyiseen virkistyskäyttöön ja joka toteutuessaan olisi erittäin merkittävä parannus metsien heikkoon suojelutilanteeseen koko Etelä-Suomen mittakaavassa. Olen varma, että myös moni Suomen Ladun 77 000:sta jäsenestä ihmettelee samaa.

Kohtalon ironiaa on, että juuri tänä vuonna myös Suomen Latu on ollut mukana juhlimassa Suomen 75-vuotiasta kansallispuistoverkkoa. Juhlavuoden kunniaksi Latu voisi korjata kantaansa Teijon kansallispuiston suhteen ja antaa tukensa hankkelle, jonka merkityksen niin monet muut tahot ovat jo ymmärtäneet.

LINKKEJÄ:

 

 

 

4 kommenttia artikkeliin ”Suomen Latu haluaa kaataa paikallisten tukeman Teijon kansallispuiston

 1. Tuomo Lindholm

  Ladun tiedote oli epäjohdonmukaisuudessaan äärimmäisen hämmentävä. Siinä kansallispuistoa vastustetaan epämääräisesti kansallispuistojen tiukempiin järjestyssääntöihin viittaamalla:

  ”Kansallispuistoissa järjestyssäännöt useimmiten kieltävät tapahtumien järjestämisen. Valtion omistamia, talouskäytössä olevia metsiä, joihin vastaavaa raskaampaa käyttöä voidaan muualla Suomessa ohjata, ei etelässä juuri ole. Järjestyssääntö ja kansallispuistostatus rajoittavat usein alueen virkistyskäyttöä.” (Suomen Latu, 2013)

  Kuitenkin juuri järjestyssäännöt mahdollistavat eräissä kansallispuistoissa mm. hotellien toiminnan, laskettelurinteet, karavaanarien leirintäalueet ja teollisen kullankaivuun. Mitäköhän Ladun toivoma raskaampi käyttö oikein on, jos sitä ei näiden toimintojen rinnalla ole sovitettavissa kansallispuiston järjestyssääntöjen puitteisiin?

  Kannannotossaan Suomen Latu (2013) edelleen toivoo kuitenkin retkeilyalueiden siirtämistä Metsähallituksen luontopalveluiden taseeseen sekä virkistyskäyttöä häiritsevästä metsänkäsittelystä luopumista. Juuri nämä asiat toteutuisivat kansallispuiston perustamisen myötä Teijossa. Näillä toiveilla Suomen Ladulta olisi loogisempaa vaatia kaikkien retkeilyalueiden perustamista kansallispuistoiksi kuin vastustaa Teijoon perustettavaa puistoa.

  Ladun tiedotetta ei tosiaan voi kuin ihmetellä. Herääkin kysymys onkohan tiedotteen allekirjoittaneilta Anne Rautiaiselta ja Eki Karlssonilta mennyt kansallispuisto ja luonnonpuisto sekaisin. Kansallispuistohan on jo vuoden 1923 luonnonsuojelulaista lähtien määritelty nimenomaan erityiseksi suojelualueeksi, jossa voidaan turvata monenlainen perinteinen ja virkistyksellinen luonnon käyttö toisin kuin tiukasti ihmistoiminnan ulkopuolella rajatuissa luonnonpuistoissa. Näitä tapauskohtaisia tarpeita yhteensovittamaan luonnonsuojelulain yleisten linjausten kanssa kukin kansallispuisto perustetaan erillisellä lailla, jonka pohjalta niihin myös räätälöidään yksilölliset järjestyssäännöt.

  – Tuomo Lindholm

  Suomen Latu (2013). Suomen Latu vastustaa Teijon kansallispuistohanketta. 8.11.2013. http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/

  1. Tuomo Lindholm

   Hei!
   Kiitos linkistä. Ymmärrän Suomen Ladun pettymyksen hankaluuksiin kilpailujen järjestämisessä Nuuksiossa. En kuitenkaan ymmärrä miten kansallispuisto kategorisesti aiheuttaisi tuollaisia ongelmia tai estäisi suurempienkaan tapahtumien järjestämisen. Teijoonkin on käsittääkseni tarkoitus jättää leirintäaluetoiminnot paikalleen puiston perustamisen jälkeen. Esimerkit hotelleista ja kultakaivoksista paljastavat, että melkein mikä vain toiminta on kansallispuistoissa mahdollista. Niiden retkeilymahdollisuuksien epäilyn sijaan kannattaisi kenties pohtia niiden luonnonsuojelullisia puutteita.

   Korostan vielä, että kansallispuisto ei ole luonnonpuisto. Osallistumalla puiston rakentamiseen Suomen latu saisi varmasti paremmin läpi sen järjestyssääntöön isommatkin tapahtumat sallivan pykälän. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla kuluttavampi toiminta voidaan ohjata puiston sisällä alueille, joissa siitä ei ole niin suurta haittaa.

   Nuuksio on sikäli erityisen ongelmallinen tapaus, että sen kulutus on jo normaalilla käytöllä hyvin suurta. Hieman syrjemmässä sijaitseva Teijo voisikin sopia paremmin kilpailujen ja leirien järjestämiseen. Luonto-Liitolla on muuten ollut leirejä useammissakin kansallispuistoissa jo vuosia.

   yt: Tuomo Lindholm

 2. hannu paunila

  Hannu Paunila 10.12.2013
  http://teijo.fi/Teijon_kansallispuisto.html

  Oheinen linkki johtaa Teijon Alueen Kyläyhdistyksen kansallispuistosivustolle, jonka kolme viimeisintä esitystä avaavat hankkeemme ydinsisältöä.

  Esittely Yrittäjätreffeillä tuo esille ruukkien kulttuurihistoriaa, yrittäjyyttä ja aluetaloudellisia vaikutuksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Palveluverkoston elinmahdollisuudet ja kehittyminen perustuvat erityisesti kävijämäärien kasvuodotuksiin – kansallispuistolla kansainvälinen status.

  Talousmetsät Natura-alueella kuvaa kouriintuntuvalla tavalla retkeilyalueen metsien käsittelyä – kansallispuistoissa ei tehdä talousmetsähakkuita.

  Maisemarakenteen aarreaitta kertoo erityisesti alueen luontoarvoista – Suomen luonto pienoiskoossa.

  Erityisesti latulaisille:

  Me täällä Teijolla olemme ottaneet tavaksemme pitkäjänteisen organisoidun talkootyön. Olemme todella iloisia, mikäli saisimme teidät talkoojoukkoomme ruukkikyliä yhdistävän latuverkoston luomiseksi: hyväpohjaisia metsäautoteitä viitisenkymmentä, järvien rantoja parikymmentä kilometriä. Uskon, että luvat järjestyvät.

  Tällä hetkellä Kirjakkan Alku ylläpitää Kirjakkalassa sekä ns. turistilatuja että kilpalatua, joka sovelttuu sekä perinteiselle että luisteluhiihdolle. Meri-Teijo Ski avaa latu-uran laskettelurinteen taustamaastoon – soveltuu myös lapsiperheille. Lumitilanne ratkaisee.

  Hannu Paunila

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s